Wirthwein Polska Sp. z o.o.

Kubatura:55 0653
powierzchnia zabudowy:3 824 m2

„Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego zakładów Wirthwein Polska Sp. z o.o. w Łodzi.

Inwestor: Wirthwein Polska Sp. z o.o.
93-313 Łódź,
ul. Lodowa 93E
Okres realizacji: marzec 2017r. – listopad 2017r.

Charakterystyka inwestycji:
Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował budowę hali produkcyjno-magazynowej składającej się z trzech segmentów o rozpiętość 28,20 m, 33,60 m, 30,60 m i długości łącznej 124,65 m, wydzielonych wewnątrz hali części socjalnej i administracyjnej, zadaszenia podwieszonego i technologicznego w formie łącznika oraz infrastruktury towarzyszącej obejmującej instalacje doziemne: wodociągowe, sanitarne, deszczowe i elektryczne z także drogi chodniki. Hala zrealizowana została w konstrukcji stalowej obudowanej w technologii lekkiej płytami warstwowymi, od strony północnej wydzielonej żelbetowo-murowaną ścianą p.poż. Obiekt wyposażony został w stolarkę okienną, drzwiową i bramową wraz ze zlokalizowanymi w elewacji wschodniej dokami rozładunkowymi, klapy dymowe i bramy napowietrzające. Kompleksowo zrealizowano instalacje wewnętrzne: wod-kan i wentylacyjną, instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, a także instalację SAP. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w hali wykonano bezspoinową pływająca posadzkę betonową, zbrojoną zbrojeniem rozproszonym, utwardzoną i impregnowaną, w klasie równości odpowiadającej wysokim wymaganiom normy DIN 15185.