UNIBEP S.A. / MIASTO KUTNO

Zagospodarowaniu Placu Wolności i Rynku Zduńskiego w Kutnie w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja najstarszej historycznej części Kutna

Zamawiający: UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

Okres realizacji: sierpień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych stanu surowego garażu podziemnego otwartego a także obiektów towarzyszących: pawilonu gastronomicznego, pawilonu muzealno-wystawienniczego, niecek fontann. Łączna powierzchnia użytkowa zrealizowanych obiektów wyniosła:4.185 m2. Zrealizowano również kompleksowo instalacje sanitarne i elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, w tym: instalację kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę wodociągu wraz z przyłączami, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalacje elektryczne zasilające i gniazdd wtykowych, oświetleniową i uziemiającą, instalacje sanitarne wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, c.o., instalację wentylacji i klimatyzacji.