SULIMA Sp. z o.o.

Kubatura:8 0493
powierzchnia zabudowy: 1 033,34 m2

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego o halę magazynową i nowe drogi wewnętrzne wraz z kanalizacją deszczową.

Inwestor: Sulima Sp. z o.o.
87-840 Lubień Kujawski, Kaliska 143
okres realizacji: czerwiec 2017r. – maj 2018 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zrealizowano obiekt hali jednonawowej o konstrukcji stalowej, obudowanej płytami warstwowymi o wymiarach w rzucie poziomym 48,50 x 20,65 m. Budynek został usytuowany równolegle do budynku istniejącego zakładu i skomunikowany z nim poprzez łącznik. W części stalowej obudowę ścian wykonano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm. W części żelbetowej - ściana oddzielenia p.poż. i łącznik) konstrukcję stanowi ściana żelbetowo- murowana, ocieplona płytami warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 100mm. Dach w układzie warstwowym z ociepleniem z wełny mineralnej. Obiekt wyposażono w instalację wentylacji, instalację hydrantowa wewnętrzną, instalacje elektryczne: zasilające i oświetleniowe, oraz odgromową. Istniejące zagospodarowanie terenu zostało uzupełnione poprzez plac manewrowo-postojowy o powierzchni blisko 2000 m2 oraz instalację kanalizacji deszczowej i hydrantowej. W ramach zadania zrealizowano także wiatę dla samochodów osobowych o powierzchni 165 m2. Konstrukcję wiaty stanowią słupy stalowe na których wsparta została konstrukcja dachu w postaci dźwigarów z drewna klejonego.