Polfarmex S.A.

Kubatura:39 1003
powierzchnia zabudowy:5 513 m2

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową w Kutnie przy ul. Józefów 9

Inwestor; Polfarmex S.A.
ul. Józefów 8
99-300 Kutno,
Okres realizacji zadania: lipiec 2006 r. – sierpień 2008 r.

Charakterystyka inwestycji:
Hala: powierzchnia użytkowa: 5.513,00 m2, kubatura 39.100,00 m3 Budynek socjalno-biurowy: powierzchnia użytkowa 2.790,00 m2 kubatura 9.480,00 m3

Zakres prac obejmował budowę dwunawowej hali o konstrukcji stalowej, obudowanej blachą trapezową w układzie warstwowym, a także budowę trzykondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego zrealizowanego w technologii tradycyjnej murowanej wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą.