PLANTICO – HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI SP.Z O.O.

Wykonanie projektu i budowa hali magazynowo - produkcyjnej o wymiarach 120x20 m wraz z dojazdami oraz wymianą poszycia dachowego niskiej części istniejącego budynku produkcyjnego w Gołębiewie Nowym 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Zamawiający: „PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice, Zielonki-Parcela

Okres realizacji: sierpień 2019 r. – lipiec 2020 r.

Pow. użytkowa 2.414,82 m2
Kubatura brutto 16.315,23 m3

Realizacja obejmowała opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowę parterowej, jednonawowej hali o konstrukcji stalowej, składającej się z trzech stref oddzielonych od siebie ścianami murowanymi stanowiącymi przegrody ppoż. Obiekt został połączony z istniejącym budynkiem poprzez łącznik o konstrukcji murowo-żelbetowej. Obudowa ścian z płyt warstwowych, dach w układzie warstwowym. Hala wyposażona została w instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewczą, wentylację mechaniczą i instlacje elektryczne: oświetleniową, gniazd i zasilającą, instalacje niskoprądowe.