Paja Folie Sp. z o.o.

Kubatura:13 2503
powierzchnia zabudowy:1300 m2

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego o profilu produkcji w postaci folii PE wraz z zapleczem socjalno- biurowym w Kutnie.

Paja Folie Sp. z o.o.
Al. KEN 36A lok 67
Warszawa,
Okres realizacji zadania: lipiec 2007 r. -kwiecień 2008 r.

Charakterystyka inwestycji:
Łączna powierzchnia użytkowa 3.131,41 m2.
W ramach zadania zrealizowano dobudowę od strony wschodniej i zachodniej trzykondygnacyjnych naw bocznych w konstrukcji żelbetowej. Od strony południowej wykonano nadbudowę na niskiej części budynku zawierającą zespół kawiarni wraz z tarasem zewnętrznym. Nad sceną dokonano nadbudowy istniejącego komina scenicznego o ok.6 m, który następnie został wyposażony w trzy poziomy pomostów technicznych oraz kondygnację techniczną blokowni.

Prace obejmowały także gruntowny remont i przebudowę pomieszczeń istniejących z zastosowaniem nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów okładzinowych, takich jak akustyczne płyty fornirowane, sufity akustyczne typu Monoakustic, okładziny kamienne, gresy Casalgrande, balustrady całoszklane itp. Ściany zewnętrzne dobudowy od strony wschodniej i zachodniej oraz ścianę kawiarni od strony południowej wykonano w formie systemowych ścian osłonowych na konstrukcji aluminiowej , elewacje zostały ocieplone i wykończone w technologii lekkiej-mokrej oraz z zastosowaniem płyt laminowanych typu Trespa Meteon.

W budynku wykonano instalacje: zasilające, elektryczne, teletechniczne, system sygnalizacji pożaru, system ochrony budynku, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego, instalację wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, system oddymiania klatek schodowych, a także zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto obiekt wyposażono w nowoczesne systemy: nagłośnienia scenicznego, kinowego, instalacje inspicjenta oraz oświetlenia scenicznego