NOBILUS ENT TOMASZ KOŹLUK

Rozbudowa zakładu Nobilus Ent Odddział w Kutnie o część laboratoryjno-socjalną wraz rozbudowa magazynu surowców.

Zamawiający NOBILUS ENT, ul. Swarzewska 45, 01-821 Warszawa

Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – grudzień 2021 r.

Magazyn:
Powierzchnia użytkowa - 136,58 m2
Kubatura - 1044,65 m3
Obiekt zrealizowano w formie jednoprzestrzennej hali o konstrukcji stalowej obudowanej płytami warstwowymi. Posadzka przemysłowa

Część laboratoryjno-socjalna:
Powierzchnia użytkowa: 589,29 m2
Kubatura: 3112,63 m3

Budynek laboratorium zrealizowano jako dwukondygnacyjny w konstrukcji stalowej ze stropami z płyt kanałowych sprężonych. Od strony istniejącego budynku wykonano murowaną ścianę oddzielenia pożarowego usztywnioną słupami i rdzeniami żelbetowymi. Obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, dach w układzie warstwowym. W budynku zastosowano instalację wentylacji mechanicznej, instalację c .o. z istniejącego węzła ciepłowniczego, instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacyjną, instalację elektryczną i teleinformatyczną