BEMO MOTORS Sp. z o.o. Sp.K.

Kubatura:4.157,213
powierzchnia zabudowy: 666,98 m2

Budowa salonu sprzedaży samochodów dostawczych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej/Puszkina

Inwestor: BEMO MOTORS Sp. z o.o. Sp.K.
61-012 Poznań, ul.Opłotki 15
Okres realizacji: październik 2016-maj 2017 r.

Charakterystyka inwestycji:
W ramach powierzonych prac MAVEX zrealizował dwukondygnacyjny budynek usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą elementy małej architektury tj.: wiatę ekspozycyjną i pomieszczenie ochrony. Zrealizowano także drogi parkingi, instalacje: kanalizacyjną, elektryczną wraz z oświetleniem terenu, przyłącze wodociągowe oraz instalację gazową.

Budynek salonu zrealizowany został w konstrukcji mieszanej - główny ustrój nośny stanowią okrągłe słupy żelbetowe, na których oparte są stalowe dachowe dźwigary i żelbetowe podciągi stropów. Część budynku od strony zachodniej zrealizowano jako murowaną, posadowioną na ławie fundamentowej. Strop nad parterem wykonany jako płytowy, żelbetowy, monolityczny, dach jako przekryty blachą trapezową wysokoprofilową, wspartą na dźwigarach dachowych. Obudowę ścian zrealizowano w układzie poziomych kaset stalowych oraz przeszklonej fasady aluminiowej w częściach frontowej i bocznych.

Zadanie obejmowało również kompleksowe wykonanie wszelkich robót wykończeniowych, obejmujących m.in. wykonanie wewnętrznych witryn aluminiowo-szklanych, schodów wykończonych okładziną kamienną, balustrad stalowo-szklanych.