MECALIT POLSKA Sp. z o.o.

Kubatura:9 4873
powierzchnia zabudowy: 192,16 m2

Przebudowa i rozbudowa budynku hali produkcyjno – magazynowo – biurowej zakładu MECALIT POLSKA Sp. z o.o.” przy ul. Dąbrowskiego 115

nwestor: MECALIT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 115, 93-208 Łódź
okres realizacji: czerwiec 2016-marzec 2017 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie wielobranżowych robót związanych z rozbudową istniejącego zakładu o jednokondygnacyjną część przemysłową – magazynową oraz trzykondygnacyjną część biurową. Halę zaprojektowano jako przedłużenie istniejącego układu w konstrukcji mieszanej stalowo – żelbetowej, tj. jako jednonawową jednospadową o rozpiętości w osiach modularnych 25,33m. Do hali przystaje oddylatowany od niej budynek biurowy o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjny, ze stropami i przekryciem dachu w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej i monolitycznymi schodami żelbetowymi. Wymiary budynku biurowego w osiach modularnych wynoszą 24,51 x 7,18m. Zrealizowana hala jest wydzielona z hali istniejącej ścianami murowanymi o odporności ogniowej REI240 oraz REI 120. Zakres prac obejmował pełne wykończenie pomieszczeń, w tym dostawę i montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram p.poż. Obiekt wyposażony została w instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, wod-kan, c.o., instalację wentylacji i klimatyzacji.