Przebudowa i remont budynku przy ul. 29-Listopada 12.

Kubatura:5 0203
powierzchnia zabudowy: 1 477,8 m2

Przebudowa i remont budynku przy ul. 29-Listopada 12.

Inwestor: Bożena Cimoszko, Stanisław Jarecki
99-300 Kutno, ul. Królewska 27
okres realizacji: czerwiec 2017r. – maj 2018r.

Charakterystyka inwestycji:
Realizacja obejmowała, gruntowny remont i przebudowę istniejącego budynku ma na celu stworzenie powierzchni biurowo-usługowej. Projekt obejmował także zmianę zagospodarowania terenu. Forma budynku pozostała niezmieniona, natomiast został przeprowadzony całkowity remont elewacji obejmujący termomodernizację ścian i dachu, wymianę okien i witryn, częściową jej przebudowę, tj.: zamurowanie okien, wyburzenie istniejących schodów, wykonanie nowych schodów oraz prace wykończeniowe. Przebudowano pomieszczenia dostosowując do nowego układu funkcjonalnego, wykonano nową wewnętrzną klatkę schodową, wzmocniono konstrukcję. W ramach prac zrealizowano także przebudowę sieci zewnętrznych, tj: kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nowe instalacje wewnętrzne. Budynek odzyskał blask, bez szkody dla dotychczasowej jakże rozpoznawalnej dla mieszkańców regionu formy.