Kongskilde

powierzchnia zabudowy:4.163,90 m2 + 1874,10 m2

Przebudowa i rozbudowa zakładu Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie.

Inwestor: Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
Okres realizacji zadania: lipiec 2015 r. – lipiec 2016 r.

Charakterystyka inwestycji:
W ramach inwestycji zrealizowano prace modernizacyjne w istniejącej hali G obejmujące m.in.: wykonanie nowej posadzki przemysłowej o powierzchni 5700 m2, wykonie nowych instalacji oświetleniowych i zasilających urządzenia technologiczne, wykonanie instalacji sprężonego powietrza oraz gazów technicznych.

Zrealizowano nowy obiekt hali spedycji w formie jednoprzestrzennej, jednonawowej hali stalowej w formie prostokąta o wymiarach boków: 18,57x72,48m, wysokość budynku w kalenicy 8,20 m. Obiekt został obudowany płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej, wyposażony w trzy bramy segmentowe Dach dwuspadowy kryty blachą trapezową wyposażony w naświetla dachowe.

Powierzchnia fuzytowa: 1.325,00 m2, kubatura: 10.562,00 m3.

Inwestycja obejmowała również rozbudowę i przebudowę magazynu hutniczego na halę produkcyjno-magazynową p powierzchni użytkowej ok. 1630,00 m2. W ramach prac rozbudowano istniejącą wiatę w konstrukcji stalowej, obudowano ściany obiektu płytami warstwowymi, wyposażono w dwie bramy segmentowe o wymiarach 5,0x5,0 m. Wykonano nowe instalacje zasilające, oświetleniowe i technologiczne.

Prac obejmowały także wykonanie w istniejących halach fundamentów pod urządzenia technologiczne a także przebudowę i rozbudowę instalacji technologicznych sprężonego powietrza i gazów technologicznych.

Rozbudowany został również układ drogowy- w ramach inwestycji wykonano nawierzchnie o łącznej powierzchni ok. 3.700,00 m2.