Kongskilde

powierzchnia zabudowy:4.163,90 m2 + 1874,10 m2

Rozbudowa zakładu produkcyjnego Kongskilde Polska Sp. z o.o. Hala magazynowa, magazyn hutniczy, drogi i parkingi, nadbudowa i remont budynku administracyjnego.

Inwestor: Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Ul. Metalowa 15
99-300 Kutno
Okres realizacji zadania: czerwiec 2011 r. – maj 2012 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zakres prac obejmował budowę budynku głównej hali magazynowej o wymiarach 166,43 x 18,68 m, wysokości technologicznej 6,90 m oraz zadaszenia magazynu hutniczego o wymiarach 22,18 x 55,50 m i wysokości technologicznej 5,80 m, zrealizowanych w konstrukcji stalowych ram z profili dwuteowych o rozpiętości 18 m. Obiekt hali obudowany został ścianami osłonowymi z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, w dachu o układzie warstwowym znajdują się świetliki, doświetlenie zapewniają też aluminiowe okna pasmowe w południowo-zachodniej elewacji hali. Obiekt wyposażono w 7 szt. bram segmentowych z przeszkleniem i napędem elektrycznym. Wykonano instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacje elektroenergetyczne, instalację nagrzewnic i kurtyn, instalację grzewczą zasilaną elektrycznie oraz instalację wentylacji.

W ramach zadania zrealizowano również rozbudowę i modernizację budynku administracyjnego o końcowej powierzchni użytkowej 1 874,10 m2. Obejmowała ona m.in. nadbudowę dodatkowej kondygnacji na istniejącej części parterowej. Wykonano m.in. nowe hydranty, klapy oddymiające istniejące klatki schodowe, podział korytarzy drzwiami na krótsze odcinki, nowy zespół sanitarny na piętrze i zainstalowanie drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej w ścianach oddzielenia ppoż. Zakres prac obejmował roboty żelbetowe związane z wykonaniem nowego stropu, roboty murarskie, tynkarskie i wykończeniowe, a także termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i daszków nad wejściami.

Inwestycja obejmowała także wykonanie uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, instalacje elektryczne i oświetlenia terenu wraz z wymianą transformatora. Zrealizowano drogi, place i parkingi o nawierzchniach z kostki brukowej, betonu oraz tłuczniowej o łącznej powierzchni ok. 18.800,00 m2