K-FLEX POLSKA SP.Z O.O.

dobudowa budynku produkcyjno-magazynowego oraz rozbudowa budynku technicznego

K-FLEX POLSKA SP.Z O.O.
Okres realizacji zadania: 12.2020r. – nadal


- dobudowa budynku produkcyjno-magazynowego do istniejącej hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Wielenin Kolonia gm. Uniejów

- rozbudowa budynku technicznego przy istniejącej hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – Wielenin Kolonia gm. Uniejów