Kutnowski Dom Kultury

powierzchnia zabudowy:3.131,41 m2

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Kutnowskiego Domu Kultury wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi – Kutno ul. Żółkiewskiego 4

Inwestor: Miasto Kutno,
Pl. Marsz.J.Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
Okres realizacji zadania: kwiecień 2010 r. – październik 2011 r

Charakterystyka inwestycji:
Łączna powierzchnia użytkowa 3.131,41 m2.
W ramach zadania zrealizowano dobudowę od strony wschodniej i zachodniej trzykondygnacyjnych naw bocznych w konstrukcji żelbetowej. Od strony południowej wykonano nadbudowę na niskiej części budynku zawierającą zespół kawiarni wraz z tarasem zewnętrznym. Nad sceną dokonano nadbudowy istniejącego komina scenicznego o ok.6 m, który następnie został wyposażony w trzy poziomy pomostów technicznych oraz kondygnację techniczną blokowni.

Prace obejmowały także gruntowny remont i przebudowę pomieszczeń istniejących z zastosowaniem nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów okładzinowych, takich jak akustyczne płyty fornirowane, sufity akustyczne typu Monoakustic, okładziny kamienne, gresy Casalgrande, balustrady całoszklane itp. Ściany zewnętrzne dobudowy od strony wschodniej i zachodniej oraz ścianę kawiarni od strony południowej wykonano w formie systemowych ścian osłonowych na konstrukcji aluminiowej , elewacje zostały ocieplone i wykończone w technologii lekkiej-mokrej oraz z zastosowaniem płyt laminowanych typu Trespa Meteon.

W budynku wykonano instalacje: zasilające, elektryczne, teletechniczne, system sygnalizacji pożaru, system ochrony budynku, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego, instalację wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, system oddymiania klatek schodowych, a także zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto obiekt wyposażono w nowoczesne systemy: nagłośnienia scenicznego, kinowego, instalacje inspicjenta oraz oświetlenia scenicznego