HTL STREFA Spółka Akcyjna

Przebudowa budynków produkcyjno-magazynowych w Łęczycy i Ozorkowie w celu dostosowania do wytycznych ochrony przeciwpożarowej

HTL STREFA Spółka Akcyjna, Ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków

listopad 2021- czerwiec 2022 r.

W zakresie robot realizowanych w zakładzie w Łęczycy znalazły się m.in. wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pożarowej, modernizacja oznakowania ewakuacyjnego, wykonanie przebudowy instalacji wodnej i hydrantowej modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego, modernizacja i przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z zapewnieniem współdziałania z istniejąca instalacją oraz podłączenie systemu SSP do stacji monitoringu pożarowego Powiatowej Straży Pożarnej.

Zakres prac zrealizowanych w obiekcie w Ozorkowie obejmował przebudowę i wykonanie nowych ścian oddzielenia pożarowego, w tym posadowionych na fundamentach palowych, przebudowę konstrukcji stalowej dachu wraz ze zmianą spadków dachowych i sposobu odprowadzenia wód deszczowych, wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pożarowej, modernizację oznakowania ewakuacyjnego. W ramach prac instalacyjnych wykonano przebudowę instalacji wodnej i hydrantowej, wentylacji, modernizację oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, wymianę instalacji SSP wraz z podłączeniem do stacji monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej.

Całość prac realizowana była w czynnych zakładach, z zachowaniem wysokich wymagań higieny obowiązujących w strefach produkcyjnych.