HTL-STREFA S.A.

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO

HTL-STREFA S.A.
Okres realizacji zadania: 11.2021r. ÷ 06.2022r.


- Roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego, polegającego na doprowadzeniu istniejących ścian do wymagań ścian przeciwpożarowych na podstawie pozwolenia na budowę oraz w oparciu o projekt budowlany i dokumentację wykonawczą przekazaną przez zamawiającego – prace Ozorków

- roboty budowlane obejmujące przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną w celu wdrożenia wytycznych ochrony przeciwpożarowej – prace Łęczyca.