HELLYAR PLASTICS POLSKA SP.Z O.O.

Budowa zakładu produkcyjnego Hellyar Plastics Polska Sp. z o.o. w Łowiczu przy ul. Małszyce 5

Zamawiający: Hellyar Plastics Polska Sp. z o.o., ul. Małszyce 5, 99-400 Łowicz

Okres realizacji: październik 2018r. – wrzesień 2019 r.

powierzchnia użytkowa: 2.999,46 m2
kubatura: 24.290,00 m3

Obiekt zrealizowano w konstrukcji mieszanej: część produkcyjno-magazynową w konstrukcji stalowej, część socjalno-biurową w konstrukcji murowanej ze stropodachem żelbetowym, z obudową z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej oraz blachy fałdowej typu Sinus na podkonstrukcji. Budynek został wyposażony w instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, system sygnalizacji pożaru, instalacje wod-kan, instalacje hydrantową, grzewczą, instalację wentylacji i klimatyzacji. Zakres prac obejmował także wykonanie infrastruktury towarzyszącej obejmującej wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej i sieci p.poż, wykonanie instalacji elektrycznych zasilających i oświetlenia zewnętrznego wykonanie ogrodzenia terenu a także dróg i placów o łącznej powierzchni 5.804,81 m2