GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP.Z O.O.

Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu na terenie GOŚ w Kutnie

Zamawiający: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1

Okres realizacji: wrzesień- grudzień 2021 r.

Powierzchnia użytkowa 4 585,46 m2
Kubatura 38015,63 m3

Wiata wolnostojąca nad istniejącym składowiskiem osadu w kształcie prostokąta o wymiarach: 96,60m x 50,25m. Konstrukcja oparta na prefabrykowanych słupach żelbetowych i stalowej konstrukcji ryglowo-płatwiowej. Pokrycie dachu z blachy trapezowej, wyposażonej w system asekuracji. Wzdłuż dwóch krawędzi dachu wykonano ściany oporowe. W zakresie prac wykonano instalację oświetleniową i odgromową oraz kanalizację deszczową.