Fresenius Kabi

Budowa parkingu samochodów osobowych na terenie zakładu – Wytwórnia Płynów Infuzyjnych w Kutnie przy ul. Sienkiewicza 25

Zamawiający: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

Okres realizacji: lipiec- listopad 2018 r.

W ramach zadania wykonano roboty drogowe i towarzyszące związane z wykonaniem parkingu samochodów osobowych i zjazdu o powierzchni ok. 4290m2. Nawierzchnia z kostki betonowej wraz z niezbędnymi podbudowami. Zakres prac obejmował także wykonanie ogrodzenia panelowego, robót elektrycznych związanych z budową oświetlenia parkingu, wykonanie robót sanitarnych obejmujących wykonanie instalacji deszczowej odwadniającej parking wraz z jej włączeniem do istniejącej instalacji.