Fresenius Kabi

Kubatura:29 5603
powierzchnia zabudowy:2 405, m2

„Rozbudowa budynku magazynu wysokiego składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W Kutnie przy ul. Sienkiewicza 25

Inwestor: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
01-209 Warszawa,
Ul. Hrubieszowska 2
Okres realizacji zadania: listopad 2005-sierpień 2006 r

Charakterystyka inwestycji:
Obiekt zrealizowano w konstrukcji stalowej dwunawowych ram. Wysokość konstrukcji w świetle wynosi ponad 11 m. Budynek obudowano płytami warstwowymi, dach wykonano w układzie warstwowym z ociepleniem wełną mineralną i pokryciem w postaci membrany PCV. W ramach inwestycji zrealizowano doki przeładunkowe wyposażone w bramy segmentowe oraz hydrauliczne pomosty przeładunkowe. Wykonano wyposażenie magazynu obejmujące system regałów paletowych wysokiego składowania wygrodzeń i ochraniaczy oraz pętlę indukcyjną. Budynek wyposażono w instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, c.o., kanalizacje deszczową z odwodnieniem dachu w systemie Pluvia, instalacje elektryczne, wentylacje i klimatyzację.

W ramach zadania zrealizowano prace związane z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, tj. wykonaniem i przebudową sieci i przyłączy, budową dróg dojazdowych i placów manewrowych o pow. ok. 4.000 m2, budową budynku portierni.