Fresenius Kabi

Kubatura:6 268,823
powierzchnia zabudowy:854,94 m2

„Rozbudowa i przebudowa budynku wiaty pomiędzy halą magazynową a budynkiem produkcyjnym w Kutnie przy ul. Sienkiewicza 25

Inwestor: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
01-209 Warszawa,
Ul. Hrubieszowska 2
Okres realizacji zadania: maj – sierpień 2012 r

Charakterystyka inwestycji:
Zrealizowana inwestycja obejmowała rozbudowę wiaty w kierunku południowym, w oparciu o konstrukcję stalową – słupowo-ryglową – powtarzającą schemat statyczny istniejącej wiaty, a następnie obudowanie wolnych przestrzeni ścianami murowanymi od strony północnej i wschodniej oraz płytami warstwowymi na podkonstrukcji stalowej od strony południowej.

Dach wykonano w układzie warstwowym na blasze trapezowej, z zastosowaniem termoizolacji z wełny mineralnej i pokryciem z papy termozgrzewalnej, ściany zewnętrzne częściowo murowane z pustaków TeknoAmerBlok, częściowo zaś obudowane płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym.

Obiekt wyposażono w 6 bram segmentowych z przeszkleniem i napędem elektrycznym, w tym jedna o odporności ogniowej EI60.

Zakres prac obejmował także przebudowę i rozbudowę instalacji wod-kan obejmującą m.in. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, montaż wpustów wraz z wymianą pionów deszczowych odprowadzających wody z istniejącego dachu, wymianę wpustów drogowych kanalizacji deszczowej, przebudowę hydrantów, wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania, a także wykonanie robót elektrycznych: instalacji siły i oświetlenia oraz odgromowej.