Fresenius Kabi

powierzchnia zabudowy:100 m2

„Budowa zbiornika żelbetowego wody obiegowo-chłodniczej

Inwestor: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
01-209 Warszawa,
Ul. Hrubieszowska 2
Okres realizacji zadania: wrzesień 2012 r. – lipiec 2013 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zrealizowany obiekt Techniczny wykonano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Przekrycie zbiornika wykonano z blachy perforowanej na podkonstrukcji stalowej., zaś w zamontowano przegrody w postaci siatek zabezpieczących przed zanieczyszczeniami.