Fresenius Kabi

Kubatura:41 633,843
powierzchnia zabudowy:3 837,22 m2

„Przebudowa hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Kutnie przy ul. Sienkiewicza 25.

Inwestor: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
01-209 Warszawa,
Ul. Hrubieszowska 2
Okres realizacji zadania: lipiec 2012 r. – lipiec 2013 r

Charakterystyka inwestycji:
Zakres prac obejmował: Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie studni fundamentowych oraz fundamentów żelbetowych wraz z izolacjami, a także prac budowlanych związanych z odtworzeniem posadzki; Wykonanie poziomów kanalizacyjnych z rur kamionkowych oraz odwodnień liniowych i wpustów, wraz ze studniami; Dostawę i montaż konstrukcji stalowych ocynkowanych wewnątrz hali aparatorni, podestów, ścian wydzielających, schodów, ścian wydzielających, estakad instalacyjnych, balustrad, konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia; Wykonanie obudów ścian z kaset stalowych i blach trapezowych z wypełnieniem wełną mineralną oraz z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej i z płyt warstwowych PIR; Wykonanie instalacji elektrycznych zasilających wraz z podkonstrukcjami nośnymi dla kabli zasilających i rozdzielnicami głównymi oraz instalacji oświetleniowych wykonanie instalacji wentylacji, montaż central wentylacyjnych z podłączeniem do kanałów, montaż aparatów grzewczo-wentylacyjne, wykonanie instalacji wentylacji do certyfikowanych pomieszczeń sterylnie czystych montaż zbiorników oraz linii technologicznych stacji uzdatniania wody, a także linii technologicznych wg wytycznych inwestora wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania klatki schodowej;