ESPERSEN KOSZALIN SP.Z O.O.

Przebudowa zakładu Espersen Koszalin Sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. BoWiD 15

Zamawiający: Espersen Koszalin Sp. z o.o, 75-209 Koszalin, ul. BoWiD 15
Okres realizacji zadania: listopad 2017r. – maj 2018 r.
W ramach Inwestycji zrealizowano kompleksową przebudowę pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej: 5.271 m2

Zakres prac obejmował:
- adaptację do celów produkcyjnych Hali nr 4 wraz z wykonaniem pomieszczeń mrożni szokowych,
- adaptację magazynu i warsztatu w hali nr 7,
- wykonanie ścian w Hali nr 2 i 3,
- adaptację dawnego warsztatu w Hali nr 3 na pomieszczenia produkcyjne,
- budowę nowej trafostacji kontenerowej o mocy 2x1,60 MW oraz trafostację dla instalacji chłodniczych o mocy 1,25 MW.

Prace obejmowały m.in..: wykonanie nowych ścian, obudów i sufitów podwieszanych z płyt warstwowych, wykończonych powłoką typu Food Safe, wraz z niezbędnymi podkonstrukcjami. Powstały nowe posadzki przemysłowe i żywiczne, dostarczono i zamontowano nową stolarkę drzwiową i bramy, wykonano niezbędne zabezpieczenia w strefie cokołów oraz odbojnice ze stali kwasoodpornej. Wykonano nowe instalacje sanitarne, w tym: odwodnienia ze stali kwasoodpornej, instalacje technologiczne wody ciepłej i zimnej, instalacje pary i sprężonego powietrza, instalacje wentylacji i chłodzenia, a także instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe oraz instalację sygnalizacji pożaru. Całość prac zrealizowana została z zastosowaniem odpowiednich materiałów uwzględniających wysokie wymagania higieniczno-sanitarne stawiane w przemyśle spożywczym