DS SMITH POLSKA SP.Z O.O.

Budowa magazynu technicznego na terenie zakładu DS. Smith w Kutnie przy ul. Wschodniej 5

Zamawiający: DS. Smith Sp. z o.o. ul. 17 styczna 45D,02-146 Warszawa

Okres realizacji: maj – grudzień 2019 r.

Zakres prac obejmował kompleksową budowę hali stalowo-żelbetowej o wymiarach zewnętrznych 12,70x30,00 m i wysokości 6,0 m wraz z wykonaniem ścian oddzielenia pożarowego, dostawą i montażem drzwi i bram rolowanych Hormann Aero. Wyposażenie instalacyjne obejmowało wykonanie instalacji oświetlenia, instalacji zasilających i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej.