De Heus

powierzchnia zabudowy:2 722 m2

„Budynek produkcyjny zwarty z istniejącym magazynem oraz przebudowa magazynu nr 3 w Łęczycy.

Inwestor: De Heus Sp. z o.o.
Ul. Lotnicza 21B
99-100 Łęczyca
Okres realizacji zadania: lipiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zakres prac obejmował budowę budynków A i B o łącznej powierzchni 2.722 m2 obejmującą dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynków, wykonanie pokrycia dachów wraz z niezbędnymi obróbkami i odwodnieniem, wykonanie obudów ścian z płyt warstwowych, w tym obudowę wieży technologicznej o wysokości ponad 32 m. Wykonano posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo o łącznej powierzchni ok. 3.400,00 m2 Wykonano roboty instalacyjne obejmujące kanalizacje sanitarną, wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje p.poż., przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachów i dróg, a także roboty elektryczne, w tym instalacje zasilające i oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje odgromowe.