Centrum CLAAS

Kubatura:12 5713
powierzchnia zabudowy:1 558,62 m2

Budowa Centrum Używanych Maszyn Rolniczych CLAAS w Kaszewach Dwornych

Inwestor: Soluno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
62-081 Przeźmierowo,
ul. Składowa 42A
Okres realizacji zadania: sierpień 2015 r. – czerwiec 2016 r.

Charakterystyka obiektu:
Zadanie obejmowało kompleksową budowę jednokondygnacyjnej, jednonawowej hali usługowo-magazynowej oraz przylegającego do hali dwukondygnacyjnego budynku zaplecza biurowo-socjalnego. Budynek zrealizowany w konstrukcji mieszanej: słupy żelbetowe prefabrykowane, dach w konstrukcji stalowej, ściany oddzielenia p.poż. z bloczków gazobetonowych gr. 24cm, stropy żelbetowe z płyt kanałowych. Budynek obudowany został płytą warstwową, dach zrealizowano w układzie warstwowym z pokryciem w postaci membrany PCV. W ramach zadania dostarczono i zamontowano stolarkę okienną, drzwiową i bramową, w tym fasadę aluminiową wraz z systemem żaluzji zewnętrznych, a także świetliki i klapy dymowe.

Zadanie obejmowało także wykonanie instalacji i sieci wewnętrznych i zewnętrzchnych, wraz z wykonaniem placów i parkingów o łącznej powierzchni ok. 11.400,00 m2