Andersen Steel Sp. z o.o.

Kubatura:44 446,383
powierzchnia zabudowy:5 826,08 m2

Budowa zautomatyzowanej fabryki innowacyjnych elementów roboczych maszyn rolniczych w Kutnie przy ul. Metalowej

Inwestor: Andersen Steel Sp. z o.o.
Ul. Metalowa 6b
99-300 Kutno
Okres realizacji zadania: sierpień 2014 r. – grudzień 2015 r.

Charakterystyka inwestycji:
Zrealizowany obiekt to jednokondygnacyjna, dwunawowa hala produkcyjno-magazynowa, z przylegającą wiatą przeładunkową realizowane w konstrukcji stalowej oraz dwukondygnacyjnym budynkiem zaplecza biurowo-socjalnego i pomieszczeniami technicznymi wykonanymi w tradycyjnej technologii murowej wraz z ociepleniem i wykończeniem elewacji metodą „lekką-mokrą”. Budynek hali o wysokości 9,11 m obudowany został płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym, dach zrealizowano w układzie warstwowym. W strefie wejścia wykonany został portal obudowany płytami Alucobond. Budynki zostały wyposażone w instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilające, trafostację średniego napięcia, instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz instalacja klimatyzacji i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. W ramach zadania wykonano kanały podposadzkowe dla instalacji technologicznych oraz fundamenty pod urządzenia. W ramach prac zrealizowano także sieci zewnętrzne tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne i teletechniczne oraz kanalizację sanitarną i deszczową wraz ze zbiornikiem rozsączającym, zewnętrzną instalację hydrantową oraz instalację oświetlenia zewnętrznego. Wybudowano również place i parkingi o łącznej powierzchni ponad 7.000,00 m2.